ne demek?

Baltık ülkelerinde konuşulan Hint-Avrupa dil ailesinin bir kolu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÇoğul

Hecelenişi / Hecelemesi;

Bal-tık dil-le-ri