Baltık dilleri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baltık ülkelerinde konuşulan Hint-Avrupa dil grubu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Bal-tık dil-le-ri