Babilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

XIX. yüzyılda, İran'da Ali Muhammed Bab'ın kurduğu dinî öğreti.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, din bilgisi, özel"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ba-bi-lik