Bâtıniye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görünürdeki olayların ardında gizli gerçeklerin bulunduğunu kabul eden tarikatlar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça bāṭiniyye


Hecelenişi / Hecelemesi;
Bâ-tı-ni-ye