Azrail'e bir can borcu olmak veya kalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hiç kimseye borcu kalmamak, bütün borçlarından kurtulmak.

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Nasıl olsa öleceğini kabul etmek.


Hecelenişi / Hecelemesi;
Az-ra-il'e bir can bor-cu ol-mak veya kal-mak