Ay tutulması ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş, Dünya, Ay dizilişinde ayın uygun koşullarda dünya gölgesine girmesi sonucu kararması, husuf

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ay tu-tul-ma-sı