ne demek?

Avrupalılaşmasını sağlamak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

Av-ru-pa-lı-laş-tır-mak