Avrupalılaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Avrupalıların düşünce, davranış ve yaşantılarını benimsemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Av-ru-pa-lı-laş-mak