Avrupalılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağdaş olma, düşünce ve davranışta Batı ölçülerinde bulunma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Av-ru-pa-lı-lık