ne demek?

Avrupa'da yetişen bir tür kayın

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

Av-ru-pa ka-yı-nı