Avrupa kayını ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kayıngiller familyasından, Avrupa'da yetişen bir tür kayın. "(Fagus sylvatica)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Av-ru-pa ka-yı-nı