ne demek?

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, devletin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü; Kemalistlik, Kemalizm

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ata-türk-çü-lük

Bu ilkeye bağlılık