Aryanizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

IV. yüzyılda Arius adlı bir papazın kurduğu ve Hristiyan inanışının tersine olarak İsa'nın tanrılığını inkâr eden mezhep.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, din bilgisi, özel"

kelimesinin kökeni; Fransızca arianisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ar-ya-nizm