Arnavut kaldırımı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yollarda irili ufaklı taşlarla gelişigüzel yapılan kaldırım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ar-na-vut kal-dı-rı-mı