ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Araplara özgü yaşayış tarzını benimsemek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Binlerce yılın ardından gelen Türklük, şimdiye kadar geçtiği ve yerleştiği toprakların adına, diline hatta dinine uyarak acı kayıplara uğramıştı. İran'da Acemleşmiş, Irak'ta Araplaşmış, steplerde Ruslaşmış…"

Hecelenişi / Hecelemesi;

Arap-laş-mak