Arafat'ta soyulmuş hacıya dönmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her şeyini kaybedip çırılçıplak kalmak, çaresiz kalmak.


Hecelenişi / Hecelemesi;
A-ra-fat'ta so-yul-muş ha-cı-ya dön-mek