Arabistan defnesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dulaptal otugillerden, Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen, kabukları hekimlikte kullanılan bir ağaççık "(Daphne gnidium)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
A-ra-bis-tan def-ne-si
Arabistan defnesi