Antik Çağ ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
An-tik Çağ