Antep fıstığıgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
An-tep fıs-tı-ğı-gil-ler