Antep fıstığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Antep fıstığıgillerin örnek bitkisi, yurdumuzda Gaziantep ve Siirt bölgelerinde yetişen, 10 metre boya erişebilen, kışın yaprak döken bir ağaççık, Şam fıstığı "(Pistacia vera)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

Örnek / Cümle; "Antep fıstıklı baklava daha güzel oluyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu ağacın, ince ve sert kabuklu, yağlı yemişi, Şam fıstığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
An-tep fıs-tı-ğı