ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Amerikalıya yakışan bir biçimde, Amerikalı gibi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Fransızca américain + Farsça -vārī"

Kullanımı;

"Büyük afişimiz Amerikanvari bir gazetecilik sistemiyle bütün memlekete yayıldı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ame-ri-kan-va-ri