ne demek?

► Amerikancılık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca américanisme"

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ame-ri-ka-ni-zm