ne demek?

Amerikan tarihi ve kültürü ile uğraşan bilimci

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Kökeni;

"Fransızca américaniste"

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ame-ri-ka-ni-st