Amerikalılaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Amerikalıların yaşayış tarzını benimsemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
A-me-ri-ka-lı-laş-mak