ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Amerikalı olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ame-ri-ka-lı-lık