ne demek?

Amasyalı olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Hecelenişi / Hecelemesi;

Amas-ya-lı-lık