ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Altay grubuna giren Türk, Moğol, Mançu-Tunguz, Japon ve Korelilerin dil, edebiyat, kültür ve tarihleriyle uğraşan bilim dalı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Kökeni;

"Fransızca altaistique"

Hecelenişi / Hecelemesi;

Al-ta-yis-tik