ne demek?

Almanlara özgü yaşayış tarzını benimsemek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Berlin mekteplerinde tahsilini bitirip tamamıyla Almanlaşan bu adam, ağaçtan, hem kayın ağacından yapılmış bir manken kadar katı, hissiz, duygusuz, hayalsiz, zevksiz, hâsılı tatsız tuzsuz bir şeydi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

Al-man-laş-mak