Allahsızlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanrısızlık. - Ateistlik veya müslüman olmama durumu.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Acımasız olma, insafsız olma, vicdansız olma.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah-sız-lık