Allah verirse el getirir sel getirir yel getirir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Tanrı bir kimseyi zengin etmek isterse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah ve-rir-se el ge-ti-rir sel ge-ti-rir yel ge-ti-rir