Allah vergisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanrı vergisi. "(sonradan elde edilmeyip yaratılıştan var olan nitelik, yetenek veya özellik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah ver-gi-si