Allah tamamına erdirsin veya eriştirsin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

evliliğin mutlu bir biçimde sürdürülmesi için söylenen iyi dilek sözü


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah ta-ma-mı-na er-dir-sin veya eriş-tir-sin