Allah son gürlüğü versin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Tanrı, yaşlılıkta sıkıntı göstermesin` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah son gür-lü-ğü ver-sin