Allah selamet versin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yola çıkanlara `Tanrı kazadan, beladan korusun` anlamında söylenen bir esenleme sözü

2. Anlamı (eş anlamlısı):

uzaktaki tanıdıklar anılırken kullanılan bir söz

3. Anlamı (eş anlamlısı):

birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceği zaman onun adından önce getirilen giriş sözü

4. Anlamı (eş anlamlısı):

`keyfin bilir, gidersen git` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah se-la-met ver-sin