Allah sağ gözü sol göze muhtaç etmesin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Tanrı kimseyi kimseye, en yakınlarına bile muhtaç etmesin` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah sağ gözü sol göze muh-taç et-me-sin