Allah mübarek etsin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kutlu olsun` anlamında kullanılan bir söz

2. Anlamı (eş anlamlısı):

onaylanmayan durumda kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "alay yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah mü-ba-rek et-sin