Allah kuru iftiradan saklasın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir suçlama karşısında onun iftira olduğu anlatılmak istendiğinde kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah ku-ru if-ti-ra-dan sak-la-sın