Allah kulundan geçmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Tanrı dar zamanlarında kulunun imdadına yetişir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah ku-lun-dan geç-mez