Allah hayırlı etsin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

genellikle bir olay başlangıcında `Tanrı uğurlu etsin` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah ha-yır-lı et-sin