Allah eksikliğini göstermesin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

pek gerekli olan bir şeyin kusuru anlatılırken, öyle de olsa onun varlığına şükredildiğini anlatan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah ek-sik-li-ği-ni gös-ter-me-sin