Allah dağına göre kar verir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Tanrı herkese dayanabileceği ölçüde sıkıntı verir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah da-ğı-na göre kar ve-rir