Allah canını alsın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birinin kötü bir duruma düşmesi istenildiğinde söylenen ilenme sözü


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah ca-nı-nı al-sın