Allah binbir bereket versin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir kazanç karşısında durumundan hoşnut olmayı belirten bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah bin-bir be-re-ket ver-sin