Allah bilir ama kul da sezer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir işin nasıl bir sonuç vereceğini ancak Tanrı bilir ama insan da kafasını kullanarak aşağı yukarı bir tahminde bulunur` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah bi-lir ama kul da se-zer