Allah bağışlasın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Tanrı çocuğun sağlıkla büyümesini sağlasın` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah ba-ğış-la-sın