Allah büyüktür ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

günün birinde hakkını alacağına, kendine yapılan haksızlıkların düzeleceğine inanmak gerektiğini anlatan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah bü-yük-tür