ne demek?

günün birinde hakkını alacağına, kendine yapılan haksızlıkların düzeleceğine inanmak gerektiğini anlatan bir söz

Kullanımı;

"Allah büyüktür Malkoç, bir gün gelecek masumların ahı alınacaktır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

Al-lah bü-yük-tür