Allah aratmasın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yakınılacak bir durumda `Tanrı daha kötüsünü göstermesin` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah a-rat-ma-sın