Allah acısını unutturmasın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Tanrı bu acıyı unutturacak daha büyük bir acı göstermesin` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah a-cı-sı-nı unut-tur-ma-sın