Allah Halil İbrahim bereketi versin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Tanrı çok versin, bereket versin` anlamında kullanılan bir söz.


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah Ha-lil İbr-ah-im be-re-ke-ti ver-sin