Allah özene bezene yaratmış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çok güzel olanlar için söylenen bir söz.

Özelliği / Tipi / Türü; "deyim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah ö-ze-ne be-ze-ne ya-rat-mış