ne demek?

ayrılanın kalan veya kalanlara söylediği bir iyi dilek sözü

Hecelenişi / Hecelemesi;

Al-la-h-'a ıs-mar-la-dık