Allah ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı,Yaratıcı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"

kelimesinin kökeni; Arapça allah

Örnek / Cümle; "zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "Allah aşkına" "Allah taksimi" "Allah vergisi" "Allah yapısı" "Allahualem" "Allahuteala" "evelallah" "evvelallah"

Hecelenişi / Hecelemesi;
Al-lah